Umění léčby | Léčba uměním

Výtvarné dotvoření nového ambulantního pavilonu

Chceme být tak trochu „jiná” klinika. Chceme pomáhat pacientům nejenom moderními léky, ale také prostředím, které bude působit vlídným a harmonizujícím dojmem. Stejně tak jsou pro nás důležité podmínky pro práci zdravotnického týmu. Nový ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky FNOL nám v tomto může výrazně pomoci. Je to nádherný objekt, který je kombinací moderní architektury a umění. Věřím, že toto spojení pomůže nejen léčebnému procesu, ale zároveň i pozitivní komunikaci mezi pacientem a zdravotníky.

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

NEMOC hemato-onkologického typu patří k těm nejzávažnějším. V současné době bohužel zaznamenáváme nárůst výskytu těchto onemocnění, proto by řešení dané problematiky mělo být zahrnuto mezi prioritní úkoly společnosti.

KLINIKA představuje špičkové zdravotnické zařízení sloužící ke kontinuální léčbě nemocných. Poskytovaná péče se snaží zohlednit osobní situaci pacientů a pracovat se všemi faktory, jež by mohly směřovat k trvalému uzdravení. V psychosomatické rovině mezi ně nesporně patří i emočně vstřícné nastavení prostředí.

PACIENT podstupující dlouhodobou fyzicky i psychicky náročnou léčbu má zvýšenou citlivost a kvalita prostředí, v němž proces probíhá, má na něj přímý dopad. Strach z nemoci, z bolesti a fyzického zániku se promítá do vztahu k zdravotnickému zařízení.

PROSTOR samotné kliniky tak představuje jeden z klíčových faktorů, jež mohou mít kladný terapeutický účinek i při dodržení všech hygienických norem. Promyšlená aplikace výtvarných děl zohledňující emoční stav nemocných může napomoci vnitřní stabilitě, odlehčit celou situaci a tak svým způsobem směřovat k úspěchu léčby.

DÍLA instalovaná v prostorách kliniky pomáhají vytvořit vstřícné prostředí, které nejen, že pacientovi umožní překlenutí stresové situace, ale zároveň pozitivně stimuluje jeho myšlení. Každé výtvarné dílo je současně i energetickým záznamem, který vstupuje do interakce s divákem, a tak modeluje jeho psychický stav. Promyšlené výtvarné dotvoření dokáže pro pacienta nepříliš příjemnou situaci změnit v uvolněný zážitek posilující víru v uzdravení, v nový začátek. A to je víc, než dokáže jakákoliv výstava v té nejprestižnější světové galerii…

  • Autor konceptu výtvarného dotvoření: Ing. arch. Miloš Karásek
  • Autoři výtvarných děl: Luděk Bárta, Ivo Karásek, Miloš Karásek, Michal Zajaček