Členění kliniky

I. Ambulantní část (budovaP3)

 • Všeobecná hematologická ambulance, specializované ambulance (ordinační doba po - pá 8.00 - 15.00 hodin; mimo tuto dobu zajišťuje péči o pacienty pohotovostní lékařská služba na lůžkové části kliniky)
 • Recepce ambulance
 • 6 vyšetřoven lékařů
 • Zákrokový sálek
 • Odběrová místnost
 • Denní stacionář 

II. Lůžková část (budova L)

Kapacita kliniky je celkem 46 lůžek

 • 30 lůžek na specializovaném hematologickém oddělení (oddělení 5A)
 • 10 lůžek na jednotce intenzivní hematologické péče (oddělení  5B)
 • 6 lůžek na transplantační jednotce (oddělení  5C) 

III. Laboratorní část

 • Laboratoř krevních obrazů a cytomorfologie
 • Laboratoř koagulační
 • Laboratoř průtokové cytometrie
 • Laboratoř cytogenomiky
 • Laboratoř tkáňových kultur 

IV. Tkáňová banka

V. Separační jednotka

VI. Centrum klinického hodnocení