Výuka

Hemato-onkologická klinika se podílí na teoretické i praktické výuce našich i zahraničních studentů magisterského studia oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci. V rámci postgraduální výuky lékařů se podílíme na zajištění doktorského studijního programu v oborech interní medicíny a onkologie.

Pedagogičtí pracovníci kliniky vyučují ročně více než 1000 hodin v předmětech Interní propedeutika, Vnitřní lékařství, Akutní stavy v medicíně, Introduction to Clinical Medicine, General Medicine, Acute conditions in Medicine, Transplantace krvetvorných buněk, Jak číst krevní obraz, Interpretace výsledků krevního srážení, Aktuální problémy v hemostáze Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii a Paliativní medicína. Při výuce používáme nejmodernější metody včetně metod pro distanční výuku, e-learningu a virtuální mikroskopie, jejichž rozvoj byl podpořen grantem z Evropských sociálních fondů.

Dále individuálně vedeme studenty magisterského programu Všeobecné lékařství při práci v rámci Studentské vědecké odborné činnosti. Další údaje o výuce na naší klinice a pedagogických zaměstnancích jsou k dispozici na stránkách LF UP v Olomouci.

V rámci postgraduální výuky lékařů se podílíme na zajištění doktorského studijního programu a specializačního vzdělávání v oborech hematologie a transfuzní lekařství, interní medicína a onkologie.