Organizace péče o nemocné na ambulanci Hemato-onkologické kliniky

 • Ambulance HOK je umístěna v budově P3 - Podrobné informace ZDE.
 • Provozní doba ambulance je 6:30 – 15:30, ordinační doba lékařů je 8:00 – 15:00. Konzultace či vyšetření akutních stavů mimo pracovní dobu probíhá na lůžkovém oddělení.
 • Součástí ambulance je recepce, odběrová místnost, výkonová místnost pro provádění odběrů kostní dřeně, převazů, aplikaci injekcí, dále vyšetřovny lékařů a dva stacionáře pro podávání infuzí, transfuzí, chemoterapie a imunoterapie. Čekárny pro pacienty se nacházejí v 1.NP a 2.NP, kde je umístěn zdravotnický provoz.
 • K plynulému odbavení pacientů je ambulance vybavena vyvolávacím systémem. Při každé návštěvě ambulance si při vstupu v 1.NP vyzvedněte pořadové číslo. Z nabídky na displeji přístroje zvolte důvod Vaší návštěvy. Vaše číslo určuje pořadí, v jakém Vás bude sestřička volat k odběru krve nebo asistentka na recepci, následně pak lékař ke klinickému vyšetření. Pořadové číslo si uschovejte po celou dobu pobytu na naší ambulanci. Pokud budete objednáni přímo na stacionář, vyzvedněte si pořadové číslo pro stacionář ve 2.NP.

 • Při první nebo předem neobjednané návštěvě ambulance HOK FNOL předložte na recepci kartičku pojištěnce, občanský průkaz a doporučení od odesílajícího lékaře, popř. další dokumentaci a výsledky vyšetření.
 • O termínu prvního vyšetření v ambulanci (tzv. vstupní vyšetření) rozhoduje lékař při osobním nebo telefonickém objednání na základě medicínských údajů a urgentnosti stavu. Osobní objednání časově směrujte mezi 10.00 – 14.00 hod.
 • Pacienti objednaní ke vstupnímu (prvnímu) vyšetření jsou lékařem vyšetřování většinou ke konci ordinační doby dopolední ambulance (mezi 11.00 – 13.00 hod.). Důvodem je časová náročnost vstupního vyšetření, kdy lékař zjišťuje komplexní anamnézu, provádí podrobné klinické vyšetření, studuje dodanou dokumentaci, hodnotí výsledky čerstvě provedených odběrů a detailně seznamuje pacienta s jeho stavem. Rámcový čas vyšetření Vám sdělí lékař při objednání nebo zdravotnický personál při odběrech krve.
 • O všech důležitých osobních změnách informujte co nejdříve asistentky na recepci (příjmení, adresa, zdravotní pojišťovna, telefon).
 • Před odběrem mějte připravenou kartičku zdravotní pojišťovny.
 • Na recepci, popřípadě v odběrové místnosti sdělte zdravotnickému personálu Vaše případné nové či akutní zdravotní problémy (krvácení, bolesti, teploty, dušnost, a další).
 • Ambulantní lékaři spolu s kolektivem zdravotních sester rozhodnou vždy podle Vašeho stavu, typu péče a léčby, kterou vyžaduje Vaše onemocnění, svých odborných zkušeností a nejlepšího vědomí o tom, v jakém pořadí budete vyšetřeni. Přednostně jsou ošetřováni nemocní, kteří dostávají chemoterapii, imunoterapii (monoklonální protilátky), krevní transfuzi, pacienti po transplantaci nebo ti, jejichž celkový stav vyžaduje neodkladnou péči.
 • Periodická kontrolní vyšetření lze po domluvě objednat na určitý den a hodinu, která Vám vyhovuje, a to i v době odpolední ambulance, která je v provozu od úterý do čtvrtka od 13.00 do 15.00 hod. Tento čas je pouze přibližný a může být ovlivněn potřebou řešení neodkladných případů či konzultací Vaším lékařem. S lékařem se též můžete domluvit na čase odběrů před další kontrolou.
 • V některých případech je možné provést odběry krve i několik dní před klinickým vyšetřením ambulantním lékařem (výhodné zejména pro pacienty z Olomouce a okolí).
 • Lékaři HOK FNOL pracují v týmu. Snažíme se, aby každý intenzivně léčený nemocný měl pokud možno „svého“ lékaře nebo okruh „svých“ lékařů. Ne při každé kontrole je to možné. Buďte ujištěni, že i lékař, který Vás dříve neošetřoval má o Vaší nemoci a její léčbě dostatek informací a svůj postup vždy může konzultovat s dalšími lékaři, přednostou kliniky či jeho zástupcem.
 • U hematologických pacientů je velmi důležité dodržování hygienických a protiepidemických opatření. V případě podezření na přenosné infekční onemocnění nejdříve telefonicky kontaktujte svého lékaře. Chráníte tím ostatní pacienty i personál.
 • Při většině ambulantních návštěv na HOK podstupujete odběry krve. I v den odběrů je možné lehce posnídat, pokud Vám bude ordinováno vyšetření, na které musíte přijít na lačno, budete předem upozorněni zdravotnickým personálem.
 • Po vyšetření lékařem se vždy dostavte na recepci ambulance, kde budou vyřízeny potřebné administrativní záležitosti, popřípadě vydány speciální ordinované léky. Předložte asistentce objednací kartičku, ambulantní zprávu, recepty, žádanky a popř. další dokumentaci.
 • Naším cílem je, aby pacienti strávili v čekárně ambulance co nejméně času. Nicméně klinický stav nebo podávaná léčba často vyžadují, že pacient musí před kontrolou lékařem vyčkat na výsledky laboratorních vyšetření z odebraného vzorku krve. Určitý čas vyžaduje též centrální příprava infuzní léčby nebo transfuzních přípravků.
 • Kolektiv zdravotníků ambulance se maximálně snaží, aby poskytování péče a pobyt v ambulanci byl pro pacienty co nejméně stresující. Pro zpříjemnění času stráveného v ambulanci jsou k dispozici automaty s kávou, nápoji a občerstvením, TV přijímače či, wifi připojení.
 • Před setkáním s lékařem si promyslete a připravte všechny údaje, které mohou být užitečné pro další vyšetřování nebo léčbu a o nichž je nezbytné lékaře informovat. Jsou to zejména údaje o předešlých a nových onemocněních, potížích, kterými trpíte, a lécích, jež užíváte.
 • Nebojte se ptát Vašeho lékaře na vše, co souvisí s Vaším onemocněním, jeho léčbou a životosprávou během léčby i po ní. Diskutujte se svým lékařem. Žádné téma není tabu. Ptejte se lékaře na vše, co Vás zajímá a co Vám není jasné, a to i opakovaně. Napište si své otázky doma v klidu, pak je snáze vyslovíte a s lékařem či zdravotní sestrou je detailně prodiskutujete.
 • Domluvte si s lékařem termín a čas kontroly, který Vám vyhovuje. Na druhé straně respektujte nutnost přesného načasování navržených léčebných postupů.
 • Naší snahou je pomoci Vám i v dalších oblastech, které s Vaším onemocněním a jeho léčbou souvisí. Poradíme Vám v otázkách výživy, rehabilitace, rekonvalescence, v odůvodněných případech Vám můžeme dát doporučení či domluvit návštěvu jiného specializovaného lékaře (stomatolog, gynekolog, kardiolog, aj.). S pomocí dalších zdravotnických pracovníků FN Olomouc Vám dokážeme poradit v otázkách sociálních nebo při hledání domácí či následné péče nebo zajistit péči psychologickou
 • Na ambulanci Vám na recept předepíšeme všechny léky související s Vaší hematologickou léčbou. Naprostou většinu těchto léků lze vyzvednout v nové Lékárně FN Olomouc za nižší doplatek než jinde.
 • Zajistíme Vám sanitní dopravu, pokud je Vám z vážného zdravotního důvodu lékařem indikována, nebo Vám vysvětlíme možnosti úhrady alternativní dopravy soukromým osobním vozem zdravotními pojišťovnami. V případě využívání zdravotní dopravy je nutné respektovat přesné podmínky plátce péče pro její využívání. Příkaz k sanitní dopravě obdržíte na základě ordinace lékaře na recepci ambulance.