Jak se objednat

Pacient, kterého doporučil k vyšetření jeho praktický lékař nebo specialista, se může do ambulance objednat denně v pondělí až pátek od 10.00 do 14.00 hodin osobně (s žádankou) nebo telefonicky na čísle 588 443 940. Personál kliniky s Vámi dohodne přesný termín a čas vyšetření.

Pacienti s akutní hematologickou nemocí či komplikací jsou na klinice ambulantně vyšetřeni a léčeni,  respektive hospitalizováni a léčeni po domluvě se sloužícím lékařem buď po odeslání cestou z urgentního příjmu, nebo na základě předchozí telefonické domluvy se spádovým specialistou z jiné nemocnice, eventuelně v případě komplikace u nemocných léčených na HOK přímo na základě telefonické domluvy nemocného s lékařem kliniky.